Friday, March 30, 2007

Ahlan Wa Sahlan

MAulid NAbi Muhammad SAW telah tiba. PAtutlah kita untuk mencontoh gerak dan Prilaku Beliau. Tahun demi tahun beliau menyebarkan islam dan dengan kesabaran Beliau akhirnya bangsa Arab yang Jahiliyah bangkit menjadi masyarakat madani yang berakhlak Mulia. Selain itu berkat beliau pula Negara Daulah Khilafah ISlamiyah berdiri dengan Ibukota Pertamanya MAdinah. Negara ini amat di segani bahkan menjadi negara paling di takuti perkembangannya oleh ROmawi dan Persia kala itu.
Kerajaan Sribuza dari Indonesia meminta kepada pemimpin Khalifah untuk mengutus orang ke kerajaannya untuk mengajarkan islam kepadanya. Dan di situlah Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad& masehi. Namun 83 tahun yang lalu Mustapha Kemal PAsha Atturki seorang muslim keturunan YAhudi menghapuskan sistem pemerintahan islam terbaik ini dengan menggantinya dengan sistem Pemerintahan Sekuler yang membuat Turki jatuh dan tidak ada gunanya lagi.
Oleh karena Hizbut-Tahrir yang didirikan di PAlestina oleh Syekh TAqiyuddin an-NAbhani ini berdiri dan berusaha menegakkan kembali Negara itu karena sesuai hadist yang di riwayatkan Ahmad "....maka akan datang kembali Kekhilafahan sesuai manhaj kenabian lalu rosulpun diam."

No comments: